#ข้อมูลการสั่งซื้อของท่าน

Choose Package

Cloud Linux Ubuntu16 20GB

350.00 บาท
ชำระ 1 เดือน
 • Harddisk 20 GB NVMe SSD
 • Ram 1 GB
 • CPU 1 Core
 • IP Address 1 IP
 • Data Transfer Unlimited
 • SSH \ Remote Console
Cloud Linux Ubuntu16 30GB

450.00 บาท
ชำระ 1 เดือน
 • Harddisk 30 GB NVMe SSD
 • Ram 2 GB
 • CPU 2 Core
 • IP Address 1 IP
 • Data Transfer Unlimited
 • SSH \ Remote Console
Cloud Linux Ubuntu16 60GB

750.00 บาท
ชำระ 1 เดือน
 • Harddisk 60 GB NVMe SSD
 • Ram 4 GB
 • CPU 2 Core
 • IP Address 1 IP
 • Data Transfer Unlimited
 • SSH \ Remote Console
Cloud Linux Ubuntu16 90GB

1,050.00 บาท
ชำระ 1 เดือน
 • Harddisk 90 GB NVMe SSD
 • Ram 6 GB
 • CPU 2 Core
 • IP Address 1 IP
 • Data Transfer Unlimited
 • SSH \ Remote Console
Cloud Linux Ubuntu16 120GB

1,350.00 บาท
ชำระ 1 เดือน
 • Harddisk 120 GB NVMe SSD
 • Ram 8 GB
 • CPU 2 Core
 • IP Address 1 IP
 • Data Transfer Unlimited
 • SSH \ Remote Console
Cloud Linux Ubuntu16 150GB

1,650.00 บาท
ชำระ 1 เดือน
 • Harddisk 150 GB NVMe SSD
 • Ram 10 GB
 • CPU 4 Core
 • IP Address 1 IP
 • Data Transfer Unlimited
 • SSH \ Remote Console
Copyright © 2022 MTBONE.Cloud. All Rights Reserved.