#ข้อมูลการสั่งซื้อของท่าน

Choose Package

Cloud Docker VPS Linux SSD 40 GB Ram 4 GB

1,000.00 บาท
ชำระ 1 เดือน
 • Hard Disk 40 GB SSD
 • Ram 4 GB
 • CPU 2 Core
 • IP Address 1 IP
 • Data Transfer Unlimited
 • SSH \ Plesk Extention Docker
Cloud Docker VPS Linux SSD 100 GB Ram 10 GB

1,900.00 บาท
ชำระ 1 เดือน
 • Hard Disk 100 GB SSD
 • Ram 10 GB
 • CPU 4 Core
 • IP Address 1 IP
 • Data Transfer Unlimited
 • SSH \ Plesk Extention Docker
Cloud Docker VPS Linux SSD 120 GB Ram 12 GB

2,200.00 บาท
ชำระ 1 เดือน
 • Hard Disk 120 GB SSD
 • Ram 12 GB
 • CPU 4 Core
 • IP Address 1 IP
 • Data Transfer Unlimited
 • SSH \ Plesk Extention Docker
Cloud Docker VPS Linux SSD 80 GB Ram 8 GB

1,600.00 บาท
ชำระ 1 เดือน
 • Hard Disk 80 GB SSD
 • Ram 8 GB
 • CPU 4 Core
 • IP Address 1 IP
 • Data Transfer Unlimited
 • SSH \ Plesk Extention Docker
Cloud Docker VPS Linux SSD 60 GB Ram 6 GB

1,300.00 บาท
ชำระ 1 เดือน
 • Hard Disk 60 GB SSD
 • Ram 6 GB
 • CPU 2 Core
 • IP Address 1 IP
 • Data Transfer Unlimited
 • SSH \ Plesk Extention Docker
Copyright © 2022 MTBONE.Cloud. All Rights Reserved.