#ข้อมูลการสั่งซื้อของท่าน

Choose Package

Plesk for VPS Web Admin Edition

370.00 บาท
ชำระ 1 เดือน
 • 10 domains
 • WordPress Toolkit SE
 • Let's Encrypt
 • Subscription Management (Not)
 • Account Management (Not)
 • Reseller Management (Not)
Plesk for VPS Web Pro Edition

570.00 บาท
ชำระ 1 เดือน
 • 30 domains
 • WordPress Toolkit
 • Subscription Management
 • Account Management
 • Reseller Management (Not)
 • Let's Encrypt
Plesk for VPS Web Host Edition

970.00 บาท
ชำระ 1 เดือน
 • Unlimited domains
 • WordPress Toolkit
 • Subscription Management
 • Account Management
 • Reseller Management
 • Let's Encrypt
Plesk for Dedicated Web Admin Edition

370.00 บาท
ชำระ 1 เดือน
 • 10 domains
 • WordPress Toolkit SE
 • Let's Encrypt
 • Subscription Management (Not)
 • Account Management (Not)
 • Reseller Management (Not)
Plesk for Dedicated Web Pro Edition

570.00 บาท
ชำระ 1 เดือน
 • 30 domains
 • WordPress Toolkit
 • Subscription Management
 • Account Management
 • Let's Encrypt
Plesk for Dedicated Web Host Edition

1,700.00 บาท
ชำระ 1 เดือน
 • Unlimited domains
 • WordPress Toolkit
 • Subscription Management
 • Account Management
 • Reseller Management
 • Let's Encrypt
Imunify360 Unlimit

6,000.00 บาท
ชำระ 1 เดือน
 • Scan Website
 • Unlimit User
Copyright © 2022 MTBONE.Cloud. All Rights Reserved.