#ข้อมูลการสั่งซื้อของท่าน

Choose Package

Cloud VPS Windows Plesk 60GB

1,100.00 บาท
ชำระ 1 เดือน
 • Harddisk SSD 60 GB
 • Ram 4 GB
 • VCPU 2 Core
 • Plesk Webpro 30 Domains
 • ASP ASP.Net 4.8
 • Net Core 3.1 5.0
 • PHP 7.3 7.4 8
 • MSSQL Mariadb
 • Antivirus AntiRansomware
 • IP Address 1 IP
 • Remote Desktop
Cloud VPS Windows Plesk 90GB

1,400.00 บาท
ชำระ 1 เดือน
 • Harddisk SSD 90 GB
 • Ram 6 GB
 • VCPU 2 Core
 • Plesk Webpro 30 Domains
 • ASP ASP.Net 4.8
 • Net Core 3.1 5.0
 • PHP 7.3 7.4 8
 • MSSQL Mariadb
 • Antivirus AntiRansomware
 • IP Address 1 IP
 • Remote Desktop
Cloud VPS Windows Plesk 120GB

1,700.00 บาท
ชำระ 1 เดือน
 • Harddisk SSD 120 GB
 • Ram 8 GB
 • VCPU 2 Core
 • Plesk Webpro 30 Domains
 • ASP ASP.Net 4.8
 • Net Core 3.1 5.0
 • PHP 7.3 7.4 8
 • MSSQL Mariadb
 • Antivirus AntiRansomware
 • IP Address 1 IP
 • Remote Desktop
Cloud VPS Windows Plesk 150GB

2,000.00 บาท
ชำระ 1 เดือน
 • Harddisk SSD 150 GB
 • Ram 10 GB
 • VCPU 4 Core
 • Plesk Webpro 30 Domains
 • ASP ASP.Net 4.8
 • Net Core 3.1 5.0
 • PHP 7.3 7.4 8
 • MSSQL Mariadb
 • Antivirus AntiRansomware
 • IP Address 1 IP
 • Remote Desktop
Copyright © 2022 MTBONE.Cloud. All Rights Reserved.