#ข้อมูลการสั่งซื้อของท่าน

Choose Package

Cloud Wordpress Hosting 10 GB

1,000.00 บาท/ต่อปี
 • Harddisk SSD 10 GB
 • Domain 1 Domains
 • Traffic 100 GB
 • Email Account Unlimit
 • Free SSL Certificate
 • Mariadb 10.4
 • PHP 7.4, 8 html
 • Free Elementor Pro
Cloud Wordpress Hosting 20 GB

2,000.00 บาท/ต่อปี
 • Harddisk SSD 20 GB
 • Domain 1 Domain
 • Traffic 200 GB
 • Email Account Unlimit
 • Free SSL Certificate
 • Mariadb 10.4
 • PHP 7.4, 8 html
 • Free Elementor Pro
Cloud Wordpress Hosting 30 GB

3,000.00 บาท/ต่อปี
 • Harddisk SSD 30 GB
 • Domain 1 Domain
 • Traffic 300 GB
 • Email Account Unlimit
 • Free SSL Certificate
 • Mariadb 10.4
 • PHP 7.4, 8 html
 • Free Elementor Pro
Cloud Wordpress Hosting 40 GB

4,000.00 บาท/ต่อปี
 • Harddisk SSD 40 GB
 • Domain 1 Domain
 • Traffic 400 GB
 • Email Account Unlimit
 • Free SSL Certificate
 • Mariadb 10.4
 • PHP 7.4, 8 html
 • Free Elementor Pro
Cloud Wordpress Hosting 50 GB

5,000.00 บาท/ต่อปี
 • Harddisk SSD 50 GB
 • Domain 1 Domain
 • Traffic 500 GB
 • Email Account Unlimit
 • Free SSL Certificate
 • Mariadb 10.4
 • PHP 7.4, 8 html
 • Free Elementor Pro
Cloud Wordpress Hosting 60 GB

6,000.00 บาท/ต่อปี
 • Harddisk SSD 60 GB
 • Domain 1 Domain
 • Traffic 600 GB
 • Email Account Unlimit
 • Free SSL Certificate
 • Mariadb 10.4
 • PHP 7.4, 8 html
 • Free Elementor Pro
Copyright © 2022 MTBONE.Cloud. All Rights Reserved.