#ข้อมูลการสั่งซื้อของท่าน

Choose Package

Cloud Linux CentOS8 - 20GB

250.00 บาท
ชำระ 1 เดือน
 • Harddisk 20 GB NVMe SSD
 • Ram 1 GB
 • CPU 1 Core
 • IP Address 1 IP
 • Data Transfer Unlimited
 • SSH \ Remote Console
Cloud Linux CentOS8 - 30GB

450.00 บาท
ชำระ 1 เดือน
 • Harddisk 30 GB NVMe SSD
 • Ram 2 GB
 • CPU 2 Core
 • IP Address 1 IP
 • Data Transfer Unlimited
 • SSH \ Remote Console
Cloud Linux CentOS8 - 60GB

800.00 บาท
ชำระ 1 เดือน
 • Harddisk 60 GB
 • Ram 4 GB
 • CPU 2 Core
 • IP Address 1 IP
 • Data Transfer Unlimited
 • SSH \ Remote Console
Cloud Linux CentOS8 - 90GB

1,100.00 บาท
ชำระ 1 เดือน
 • Harddisk 90 GB NVMe SSD
 • Ram 6 GB
 • CPU 2 Core
 • IP Address 1 IP
 • Data Transfer Unlimited
 • SSH \ Remote Console
Copyright © 2022 MTBONE.Cloud. All Rights Reserved.