#ข้อมูลการสั่งซื้อของท่าน

Choose Package

Cloud VPS Windows 2019 - 30GB

450.00 บาท
ชำระ 1 เดือน
 • Harddisk 30 GB NVMe SSD
 • Ram 2 GB
 • CPU 1 Core
 • IP Address 1 IP
 • Data Transfer Unlimited
 • Remote Desktop\Remote Console
Cloud VPS Windows 2019 - 60GB

800.00 บาท
ชำระ 1 เดือน
 • Harddisk 60 GB NVMe SSD
 • Ram 4 GB
 • CPU 2 Core
 • IP Address 1 IP
 • Data Transfer Unlimited
 • Remote Desktop\Remote Console
Cloud VPS Windows 2019 - 90GB

1,100.00 บาท
ชำระ 1 เดือน
 • Harddisk 90 GB NVMe SSD
 • Ram 6 GB
 • CPU 2 Core
 • IP Address 1 IP
 • Data Transfer Unlimited
 • Remote Desktop\Remote Console
Cloud VPS Windows 2019 - 120GB

1,400.00 บาท
ชำระ 1 เดือน
 • Harddisk 120 GB NVMe SSD
 • Ram 8 GB
 • CPU 2 Core
 • IP Address 1 IP
 • Data Transfer Unlimited
 • Remote Desktop\Remote Console
Cloud VPS Windows 2019 - 150GB

1,700.00 บาท
ชำระ 1 เดือน
 • Harddisk 150 GB NVMe SSD
 • Ram 10 GB
 • CPU 4 Core
 • IP Address 1 IP
 • Data Transfer Unlimited
 • Remote Desktop\Remote Console
Copyright © 2022 MTBONE.Cloud. All Rights Reserved.