#ข้อมูลการสั่งซื้อของท่าน

Choose Package

Cloud VPS Windows Forex Ram 2 GB

300.00 บาท
ชำระ 1 เดือน
 • Hard Disk 40 GB SSD
 • Ram 2 GB
 • CPU 1 Core
 • IP Address 1 IP
 • Data Transfer Unlimited
 • Remote Desktop
 • EA MT
 • No Backup
Cloud VPS Windows Forex Ram 3 GB

400.00 บาท
ชำระ 1 เดือน
 • Hard Disk 40 GB SSD
 • Ram 3 GB
 • CPU 2 Core
 • IP Address 1 IP
 • Data Transfer Unlimited
 • Remote Desktop
 • EA MT
 • No Backup
Cloud VPS Windows Forex Ram 4 GB

500.00 บาท
ชำระ 1 เดือน
 • Hard Disk 40 GB SSD
 • Ram 4 GB
 • CPU 2 Core
 • IP Address 1 IP
 • Data Transfer Unlimited
 • Remote Desktop
 • EA MT
 • No Backup
Cloud VPS Windows Forex Ram 5 GB

600.00 บาท
ชำระ 1 เดือน
 • Hard Disk 40 GB SSD
 • Ram 5 GB
 • CPU 2 Core
 • IP Address 1 IP
 • Data Transfer Unlimited
 • Remote Desktop
 • EA MT
 • No Backup
Cloud VPS Windows Forex Ram 6 GB

800.00 บาท
ชำระ 1 เดือน
 • Hard Disk 40 GB SSD
 • Ram 6 GB
 • CPU 4 Core
 • IP Address 1 IP
 • Data Transfer Unlimited
 • Remote Desktop
 • EA MT
 • No Backup
Cloud VPS Windows Forex Ram 8 GB

1,000.00 บาท
ชำระ 1 เดือน
 • Hard Disk 40 GB SSD
 • Ram 8 GB
 • CPU 4 Core
 • IP Address 1 IP
 • Data Transfer Unlimited
 • Remote Desktop
 • EA MT
 • No Backup
Copyright © 2022 MTBONE.Cloud. All Rights Reserved.