#ข้อมูลการสั่งซื้อของท่าน

Choose Package

Cloud Hosting Linux SSD 5 GB

1,000.00 บาท/ต่อปี
 • Harddisk SSD 5 GB
 • Domain 5 Domains
 • Traffic 100 GB
 • Email Account Unlimit
 • SSL Let's Encrypt
 • Mariadb 10.5
 • PHP 7.4, 8 html
 • Website Applications Installer
Cloud Hosting Linux SSD 10 GB

2,000.00 บาท/ต่อปี
 • Harddisk SSD 10 GB
 • Domain 10 Domains
 • Traffic 200 GB
 • Email Account Unlimit
 • SSL Let's Encrypt
 • Mariadb 10.5
 • PHP 7.4, 8 html
 • Website Applications Installer
Cloud Hosting Linux SSD 15 GB

3,000.00 บาท/ต่อปี
 • Harddisk SSD 15 GB
 • Domain 15 Domains
 • Traffic 300 GB
 • Email Account Unlimit
 • SSL Let's Encrypt
 • Mariadb 10.5
 • PHP 7.4, 8 html
 • Website Applications Installer
Cloud Hosting Linux SSD 20 GB

4,000.00 บาท/ต่อปี
 • Harddisk SSD 20 GB
 • Domain 20 Domains
 • Traffic 400 GB
 • Email Account Unlimit
 • SSL Let's Encrypt
 • Mariadb 10.5
 • PHP 7.4, 8 html
 • Website Applications Installer
Cloud Hosting Linux SSD 30 GB

5,000.00 บาท/ต่อปี
 • Harddisk SSD 30 GB
 • Domain 30 Domains
 • Traffic 600 GB
 • Email Account Unlimit
 • SSL Let's Encrypt
 • Mariadb 10.5
 • PHP 7.4, 8 html
 • Website Applications Installer
Cloud Hosting Linux SSD 40 GB

6,000.00 บาท/ต่อปี
 • Harddisk SSD 40 GB
 • Domain 40 Domains
 • Traffic 800 GB
 • Email Account Unlimit
 • SSL Let's Encrypt
 • Mariadb 10.5
 • PHP 7.4, 8 html
 • Website Applications Installer
Copyright © 2022 MTBONE.Cloud. All Rights Reserved.