#ข้อมูลการสั่งซื้อของท่าน

Choose Package

Cloud VPS Windows 2016 Plesk 60GB

900.00 บาท
ชำระ 1 เดือน
 • Hard Disk 60 GB SSD
 • Ram 4 GB
 • CPU 2 Core
 • IP Address 1 IP
 • Data Transfer Unlimited
 • Plesk Panel
Cloud VPS Windows 2016 Plesk 90GB

1,200.00 บาท
ชำระ 1 เดือน
 • Hard Disk 90 GB SSD
 • Ram 6 GB
 • CPU 2 Core
 • IP Address 1 IP
 • Data Transfer Unlimited
 • Plesk Panel
Cloud VPS Windows 2016 Plesk 120GB

1,500.00 บาท
ชำระ 1 เดือน
 • Hard Disk 120 GB SSD
 • Ram 8 GB
 • CPU 2 Core
 • IP Address 1 IP
 • Data Transfer Unlimited
 • Plesk Panel
Cloud VPS Windows 2016 Plesk 150GB

1,800.00 บาท
ชำระ 1 เดือน
 • Hard Disk 150 GB SSD
 • Ram 10 GB
 • CPU 4 Core
 • IP Address 1 IP
 • Data Transfer Unlimited
 • Plesk Panel
Cloud VPS Windows 2016 Plesk 180GB

2,100.00 บาท
ชำระ 1 เดือน
 • Hard Disk 180 GB SSD
 • Ram 12 GB
 • CPU 4 Core
 • IP Address 1 IP
 • Data Transfer Unlimited
 • Plesk Panel
Copyright © 2022 MTBONE.Cloud. All Rights Reserved.