#ข้อมูลการสั่งซื้อของท่าน

Choose Package

Cloud VPS Windows MSSQL 60 GB

1,500.00 บาท
ชำระ 1 เดือน
 • Harddisk SSD 60 GB
 • Ram 4 GB
 • VCPU Core 2 Core
 • 1 IP Address
 • Windows Server 2019
 • MSSQL 2014 Installed
 • Remote Desktop
Cloud VPS Windows MSSQL 90 GB

1,800.00 บาท
ชำระ 1 เดือน
 • Harddisk SSD 90 GB
 • Ram 6 GB
 • VCPU Core 2 Core
 • 1 IP Address
 • Windows Server 2019
 • MSSQL 2014 Installed
 • Remote Desktop
Cloud VPS Windows MSSQL 120 GB

2,100.00 บาท
ชำระ 1 เดือน
 • Harddisk SSD 120 GB
 • Ram 8 GB
 • VCPU Core 4 Core
 • 1 IP Address
 • Windows Server 2019
 • MSSQL 2014 Installed
 • Remote Desktop
Cloud VPS Windows MSSQL 150 GB

2,400.00 บาท
ชำระ 1 เดือน
 • Harddisk SSD 150 GB
 • Ram 10 GB
 • VCPU Core 4 Core
 • 1 IP Address
 • Windows Server 2019
 • MSSQL 2014 Installed
 • Remote Desktop
Cloud VPS Windows MSSQL 180 GB

2,700.00 บาท
ชำระ 1 เดือน
 • Harddisk SSD 180 GB
 • Ram 12 GB
 • VCPU Core 4 Core
 • 1 IP Address
 • Windows Server 2019
 • MSSQL 2014 Installed
 • Remote Desktop
Cloud VPS Windows MSSQL 240 GB

3,500.00 บาท
ชำระ 1 เดือน
 • Harddisk SSD 240 GB
 • Ram 16 GB
 • VCPU Core 8 Core
 • 1 IP Address
 • Windows Server 2019
 • MSSQL 2014 Installed
 • Remote Desktop
Copyright © 2022 MTBONE.Cloud. All Rights Reserved.