#ข้อมูลการสั่งซื้อของท่าน

Choose Package

Cloud Windows 2016 20GB

300.00 บาท
ชำระ 1 เดือน
 • Hard Disk 20 GB SSD
 • Ram 1 GB
 • CPU 1 Core
 • IP Address 1 IP
 • Data Transfer Unlimited
 • Remote Desktop\Remote Console
Cloud Windows 2016 30GB

400.00 บาท
ชำระ 1 เดือน
 • Hard Disk 30 GB SSD
 • Ram 2 GB
 • CPU 2 Core
 • IP Address 1 IP
 • Data Transfer Unlimited
 • Remote Desktop\Remote Console
Cloud Windows 2016 60GB

700.00 บาท
ชำระ 1 เดือน
 • Hard Disk 60 GB SSD
 • Ram 4 GB
 • CPU 2 Core
 • IP Address 1 IP
 • Data Transfer Unlimited
 • Remote Desktop\Remote Console
Cloud Windows 2016 90GB

1,000.00 บาท
ชำระ 1 เดือน
 • Hard Disk 90 GB SSD
 • Ram 6 GB
 • CPU 2 Core
 • IP Address 1 IP
 • Data Transfer Unlimited
 • Remote Desktop\Remote Console
Cloud Windows 2016 120GB

1,300.00 บาท
ชำระ 1 เดือน
 • Hard Disk 120 GB
 • Ram 8 GB
 • CPU 2 Core
 • IP Address 1 IP
 • Data Transfer Unlimited
 • Remote Desktop\Remote Console
Cloud Windows 2016 150GB

1,600.00 บาท
ชำระ 1 เดือน
 • Hard Disk 150 GB SSD
 • Ram 10 GB
 • CPU 4 Core
 • IP Address 1 IP
 • Data Transfer Unlimited
 • Remote Desktop\Remote Console
Cloud Windows 2016 180GB

1,900.00 บาท
ชำระ 1 เดือน
 • Hard Disk 180 GB SSD
 • Ram 12 GB
 • CPU 4 Core
 • IP Address 1 IP
 • Data Transfer Unlimited
 • Remote Desktop\Remote Console
Copyright © 2022 MTBONE.Cloud. All Rights Reserved.